Disclaimer

Hellodialog B.V. is onderdeel van Pixelindustries B.V., gevestigd op Gonnetstraat 32, 2011 KA te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 63401274. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door de website van Hellodialog te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken op welke wijze dan ook stemt u in met deze voorwaarden.

Hellodialog is zich bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken op deze website. Alle inhoud welke door Hellodialog wordt gecommuniceerd op de website, via de nieuwsbrief en via andere kanalen is dan ook met zorg vastgesteld. Niettemin kan Hellodialog geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Evenmin kan Hellodialog aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of het niet foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijst Hellodialog u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Iedere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie op de website door te geven, te openbaren, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hellodialog of diens licentiegevers.

Aan de geboden informatie op de website alsmede aan de prijsopgaven op de website kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen door Hellodialog zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wijzigingen vindt u op deze pagina. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 14 maart 2023.

Hebt u vragen of opmerkingen over deze disclaimer van Hellodialog, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Hellodialog B.V.
Officiële adres:
Hellodialog B.V.
Gonnetstraat 32
2011 KA Haarlem
+31-235322608
info@hellodialog.com

Bezoek- en postadres:
Gonnetstraat 32
2011 KA Haarlem

boek-automation

Whitepaper Cialdini & Marketing Automation

Hoe pas je de 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini toe binnen marketing automation? Dat leggen we je in de whitepaper haarfijn uit aan de hand van concrete voorbeelden.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

boek1-1

Download het Design in e-mailmarketing eBook

Word een pro in het designen van e-mails. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.